انتخاب جنسيت با روشهای لقاح درون رحمی و لقاح آزمايشگاهی


انتخاب جنسيت

درحاليکه بزرگترين آرزو برای هر زوج داشتن يک فرزند سالم است، دانستن جنسيت نوزاد آينده برای والدين بسيار خوش آيند و حتی مهم است. انتخاب جنسيت فرزند به دلخواه ،از دير باز، يکی از آرزوهای بشر بوده است. عوامل متعددی همچون مسائل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و بالاخره طبی نظير وجود بعضی از بيماری‌های وابسته به کروموزوم X زوجين را تشويق به انتخاب روش‌های سنتی يا درمانی جديد برای انتخاب جنسيت فرزند نموده است. چه بسا خانواده هايی که به علت نداشتن يکی از دو جنس ( خصوصا فرزند پسر) دچار مشکلات فراوان شده اند و يا خانواده هايی که سالها به اميد داشتن يکی از دو جنس تعداد زيادی بارداری را يکی پس از ديگری و با فاصله کم داشته اند ولی نتيجه مطلوب بدست نيامده است و نه تنها سلامت مادر را به خطر انداخته است بلکه هزينه زيادی را برای خانواده به دنبال داشته است. ما در مرکز درمان ناباروری حضرت مريم (س) اين امکان را برای هموطنان عزيز فراهم کرده ايم تا والدين جنسيت فرزند خود را به منظور تنظيم خانواده و تنها برای حاملگی فرزند دوم به بعد انتخاب نمايند.


انتخاب جنسيت جنين


روشهای متعددی برای تعيين جنسيت جنين وجود دارد، که بعنوان نمونه می توان به روش های ذيل اشاره کرد:

  • انتخاب جنسيت با استفاده از تکنيک PGD يا تشخيص ژنتيکی پيش از لانه گزينی جنين (Pre-implantation genetic diagnosis)

    که طی آن پس از تحريک تخمک‌گذاری، با استفاده از تزريق داخل سيتوپلاسمی اسپرم (ميکرواينجکشن)، اسپرم به‌ داخل تخمک تزريق شده عمل لقاح صورت می‌گيرد. سپس با بيوپسی از جنين 8-6 سلولی يک بلاستومر را جدا نموده و با روش FISH يا روش‌های مولکولی جنس بلاستومر تعيين می‌شود و بعد از کشت، جنين با جنسيت مورد نظر به رحم منتقل می‌شود. دقت اين روش در تعيين جنسيت مورد نظر بيش از 95% است. اين روش نياز به تجهيزات پيشرفته و گرانقيمتی مانند ليزر و ميکروسکوپهای مخصوص دارد که خوشبختانه در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری حضرت مريم (س) موجود است. در اين مرکز انتخاب جنسيت با استفاده از تکنيک PGD تنها برای فرزند دوم به بعد انجام می گيرد.

  • انتخاب جنسيت با کمک روش اريکسون

    در اين روش اسپرمها با روشهای خاصی شستشو داده می شوند و با روش IUI در داخل رحم قرار داده می شوند تا لقاح در درون رحم انجام يابد و حاملگی رخ دهد. اين روش ساده و نسبت به روش اول، بسيار کم هزينه تر است . اين روش برای اولين بار توسط دکتر رونالد اريکسون مورد استفاده قرار گرفت و از اواسط دهه 70 ميلادی در سراسر جهان جهت تعيين جنسيت کاربرد دارد. اريکسون و همکارانش اعتقاد دارند که اسپرم‌های حاوی کروموزوم Y (پسر) به علت وزن کمتر فعالتر از اسپرم‌های حاوی کروموزوم X (دختر) می‌باشند و از همين خصوصيت در اين روش جهت انجام تعيين جنسيت استفاده می شود. کارايی اين روش جهت دستيابی به جنس مورد نظر، در حدود 60 تا 70 درصد می باشد. با توجه به کارايی پايين اين روش در حصول نتيجه و احتمال بالای اتلاف وقت و هزينه، اين روش در مرکز درمان ناباروری حضرت مريم (س) انجام نمی شود.http://www.asrm.org
http://www.eshre.eu/
http://www.asrm.org
http://www.eshre.eu/